سازمان بسیج مداحان سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین برگزار نمود
سازمان بسیج مداحان سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین برگزار نمود
نشست روشنگری
سازمان بسیج مداحان،هیئات مذهبی وشعرای آئینی
1
2
3
4
بسیج مداحان:سپاه استان قزوین پس از گذشت 15 ماه از برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه خواهران اقدام به برگزاری آزمون از 25 نفر متربیان کلاسها با حضور اساتید نمود
بسیج مداحان:سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین جهت ارتقاء سطح کیفی متربیان کلاسهای آموزش مداحی اقدام به برگزاری اردوی قم ،جمکران با حضور مداح توتنمند استان حاج محمد اطهری و متربیان کلاسها نمود.
دیدار
بسیج مداحان: استان قزوین در سال 96 جلسه هم اندیشی و دیدار مداحان ،شعراء ومدیران هیئات که کادر سپاه می باشند و خارج از وقت اداری خود مشغول فعالیت فرهنگی می باشند با سردار شاهرخی برگزار نمود.
نشست روشنگری
بسیج مداحان: استان قزوین با توجه اهمیت موضوع انتخابات 96برنامه نشست روشنگری و بصیرت افزایی ویژه اعضاء سازمان بسیج مداحان برگزار نمود.
بسیج مداحان: در تاریخ 17/10/95 اردوی آموزشی ،زیارتی ویژه متربیان کلاسهای آموزش مداحی(خیمه الذاکرین)برگزار نمود.
فاطمیون
بسیج مداحان:سازمان بسیج مداحان استان قزوین همایش فاطمیون را قبل از شروع ایام فاطمیه ویژه مداحان و شعرای آئینی ومدیران هیئات برگزار نمود