شهید شاخص سازمانبسیج مداحانسال 1396
1396/01/20 - 21:33
بسیج مداحان:شهید والامقام ،مداح بااخلاص استان شهید عبدالرحیم جباری
شب شعر فاطمی (مادر آسمان)
1396/01/20 - 21:26
بسیج مداحان:با همکاری مجمع شعرای کمیت و حوزه هنری شب شعر فاطمی (مادر آسمان ) و تجلیل از شاعر گرانقدر استان مهدی مردانی برگزار گردید

صفحات