نشست روشنگری
1396/03/04 - 10:10
بسیج مداحان: استان قزوین با توجه اهمیت موضوع انتخابات 96برنامه نشست روشنگری و بصیرت افزایی ویژه اعضاء سازمان بسیج مداحان برگزار نمود.