نشست روشنگری
2017/05/25 - 10:10
بسیج مداحان: استان قزوین با توجه اهمیت موضوع انتخابات 96برنامه نشست روشنگری و بصیرت افزایی ویژه اعضاء سازمان بسیج مداحان برگزار نمود.