روزقشر بسیج مداحان

همایش عصر شعر مقاومت

بسیج مداحان:به مناسبت روزقشربسیج مداحان،همایشی تحت عنوان عصرشعرمقاومت برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، در روز چهارشنبه بیست و نهم شهریور ماه سال 1396 همایشی تحت عنوان“ عصر شعر مقاومت  به مناسبت روز قشر بسیج مداحان برگزار شد. در این مراسم که به همت سازمان بسیج مداحان استان قزوین وحوزه هنری ومجمع کمیت برگزارشد،به سه اثربرگزیده شعرلوح تقدیروجوایزی اهدا شد.دراین مراسم چندنفرازشعراومداحان به شعرخوانی ومدیحه سرایی درباب مقاومت وعزاداری سیدالشهدا (ع) پرداختند.