برگزار گردید

همایش تجلیل از پیرغلامان

بسیج مداحان:انتخاب ذاکر اهل بیت سید عزیز الله حسینی به عنوان پیرغلام برگزیده استان قزوین

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،

پیرو جلسات متعدد در خصوص تعیین پیر غلام برگزیده در دفتر ریاست سازمان صدا و سیما مداح و ذاکر اهل بیت ع سید عزیز الله حسینی به عنوان پیر غلام برگزیده منتخب و معرفی گردیدند. و مراسم تجلیل از این پیرغلام حسینی در شهر اصفهان در تاریخ 1396/06/21 الی 1396/06/24 برگزار گردید