مجمع مرکزی

مجمع مرکزی

بسیج مداحان: مجمع مرکزی سازمان بسیج مداحان استان قزوین در روز چهارشنبه 8 آذر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،مجمع مرکزی سازمان بسیج مداحان استان قزوین در روز چهارشنبه 8  آذر برگزار شد. در این جلسه مداحان شاخص استان، شعرا، پیرغلامان حسینی و همچنین فعالین عرصه هیئت و مداحی استان و مسئولین بسیج نواحی به همراه رییس قشر خود حضور داشتند همچنین در این جلسه انتخابات هیئت رئیسه مجمع مرکزی برگزار شد که در پایان از بین 8 کاندیدای 4نفر بارای بیشتر به عنوان هیئت رئیسه مجمع مرکزی بسیج مداحان استان انتخاب شدند.