جشن شادی های ماندگار

جشن شادی های ماندگار

بسیج مداحان: این مراسم در مورخه 1396/09/14 با مدیریت موسسه تسلی که از سازمان های مردم نهاد است با همکاریسازمان سازمان بسیج مداحان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،

این مراسم در مورخه 1396/09/14 با مدیریت موسسه تسلی که از سازمان های مردم نهاد است با همکاری

سازمان سازمان بسیج مداحان برگزار گردید.

در این برنامه یکی از مداحان عضو بسیج مداحان استان مدیحه سرایی کردند و  یکی از نوگلان حسینی کلاس های آموزش مداحی نیز به اجرای دکلمه پرداختند.

در پایان نیز به تعدادی از شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.