شرکت در همایش ذاکرین اهل بیت (ع) و فعالین عرصه ستایشگری

بسیج مداحان: 6 نفر از مداحان و شعرای استان در همایش کشوری ذاکرین اهل بیت (ع) در تهران شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، چهار نفر از مداحان استان قزوین آقایان اطهری،غلامی،نبوی و باقری به همراه بک نفر از مسئولین هیئات آقای برزگر و یک نفر از شعرای استان جناب آقای سکاک به سرپرستی آقای محمدی مسئول بسیج مداحان استان قزوین در همایش دو روزه کشوری ذاکرین اهل بیت (ع) شرکت کردند.