جلسه مشترک بسیج مداحان با حوزه هنری مجمع کمیت و بسیج هنرمندان

بسیج مداحان: جلسه ای با حضور مسئول حوزه هنری جناب آقای هوشمند، مسئول بسیج هنرمندان جناب آقای محسن کریمی، مسئول مجمع آئینی کمیت جناب آقای علی جلیلوند و مسئول سازمان بسیج مداحان جناب سرهنگ محمدی برگزار گردید

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،

جلسه ای با حضور مسئول حوزه هنری جناب آقای هوشمند، مسئول بسیج هنرمندان جناب آقای محسن کریمی، مسئول مجمع آئینی کمیت جناب آقای علی جلیلوند و مسئول سازمان بسیج مداحان جناب سرهنگ محمدی برگزار گردید

در این جلسه در رابطه با موضوعات  و مشکلات پیش روی شعر در استان صحبت شد و مقرر گردید که در اجرای محافل شعر خوانی و رفع مشکلات شاعران و شعر استان هم افزایی صورت گیرد. در پایان تفاهم نامه ای بین اعضا به امضا رسید.