جلسه با ریاست سازمان

در روز چهر شنبه چهارم بهمن با مسئول سازمان بسیج مداحان استان قزوین جناب سرهنگ عقیل محمدی به همراه سه نفر از مداحان استان به دیدار آقای روشن روان ریاست سازمان بسیج مداحان رفتند و در حاشیه این دیدار باحضور در خانه مداحان جناب آقای اطهری نسب به مدح و ثنای اهل بیت (ع) پرداختند
حضور در خانه مداحان